Lublin , Lubelskie

Lokal użytkowy | 123 zł | 23,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 123 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 23,10 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 5 zł
 • Ulica: Kredowa 5
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 36216X84817875
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-18 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr T2 o powierzchni 23,10 m2, usytuowanego na kondygnacji (-) 1 w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kredowej 5 w Lublinie wraz z udziałem stanowiącym 2310/324106 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00187959/9 – za cenę nie niższą niż 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy) złote brutto.

W lokalu znajduje się stacja Trafo. Syndyk nie posiada dostępu do ww. lokalu z uwagi na ustanowione na rzecz zarządcy sieci energetycznej prawo do użytkowania tego pomieszczenia na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail.

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów przeprowadzi w celu uzyskania najwyższej ceny aukcję pomiędzy oferentami.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: [email protected]

Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, e-mail: [email protected] oraz w aktach sprawy o sygnaturze V GUp 3/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z Operatu szacunkowego jest dostępny do pobrania poniżej.

Image things

Lublin , Lubelskie

20 325 zł | 14,00 m2

 • cena: 20 325 zł
 • 1 452 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

95 485 zł | Kawalerka | 34,39 m2 | Parter

 • cena: 95 485 zł
 • 2 777 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

2 847 378 zł | 1,00 m2

 • cena: 2 847 378 zł
 • 2 847 378 za m2