Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

Lokal użytkowy | 520 000 zł | 612,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE

działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza:
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 612,30m2 stanowiącego odrębną własność – lokal użytkowy nr 1 – zlokalizowany w budynku położonym w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20 wraz z udziałem 6123/25961 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 126 w obrębie 10 – Metalowiec.
II. Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) + 23% VAT.
Wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
IV. Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżysko-Kamienna uchwalonym Uchwałą nr 4/27/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.04.2000r. nieruchomość położona jest na terenach usług.
V. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
VI. Nieruchomość lokalowa znajduje się na parterze, I pietrze oraz w piwnicach budynku wielolokalowego ( administracyjno-biurowego). Główne wejście do lokalu od strony zachodniej schodami betonowymi wyłożonymi płytami granitowymi. Lokal posiada windę podjazdową dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem głównym wykonane jest zadaszenie konstrukcji stalowej. Budynek posiada dodatkowe wejście od strony wschodniej – schodami konstrukcji betonowej. Wystawa okien na stronę zachodnią, wschodnią i południową. W skład wyodrębnionego lokalu wchodzi 13 pomieszczeń w piwnicach o pow. 207,2 m2, 3 pomieszczenia biurowe na parterze o pow. 135m2, 9 pomieszczeń biurowych na I piętrze o pow. 149m2.
Nieruchomość lokalowa wyposażona jest w instalacje elektryczną, CO, wodociągową -zasilane z sieci miejskiej, kanalizacyjną włączona do kolektora miejskiego, wentylacje grawitacyjną, instalacje odgromową i telefoniczną. W oknach parteru rolety zewnętrzne- antywłamaniowe. W większości pomieszczeń parteru i piętra – klimatyzatory naścienne
VIII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019r. w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 o godzinie: 10.00
IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt. II niniejszego ogłoszenia – przy wpłacaniu wadium należy wpisać położenie nieruchomości – na konto Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 72 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA . Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 26 sierpnia 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego (ostateczny termin wpływu: 26 sierpnia 2019 r.)

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

135 000 zł | Mieszkanie | 63,20 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 2 136 za m2
  • cena: 77 670 zł
  • 1 881 za m2