Żary, lubuskie

350 000 zł | Działka | 0.3656 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 350 000 zł
 • Miasto: Żary
 • Powierzchnia: 0.3656 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 081102_1.0003.91/30,
 • Cena za m2: 96 zł
 • Ulica: Spokojna
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 000 zł
 • Numer oferty: 361497X846625977
 • Termin wpłaty wadium: 12-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie
Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
1) Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:
Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym
oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/30 o pow. 0,3656 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne. Wyłączenie
gruntów z produkcji rolniczej uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Na podstawie Decyzji nr GA.6831.10.2022.MC Burmistrza Miasta Żary z dnia 26 września 2022 r.
m.in. działka 91/30 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 91/24.

Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do której winien
być doliczony obowiązujący podatek VAT
Wadium: 60 000,00 zł
I przetarg został przeprowadzony 28.05.2024 r. II przetarg zostanie przeprowadzony 19.07.2024 r. o godzinie 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w takim terminie aby najpóźniej w dniu
12.07.2024 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary,
PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.

Image things

Wiechlice, lubuskie

7 427 000 zł | Działka | 10.7078 ha.

 • cena: 7 427 000 zł
Image things

Karczówka, lubuskie

33 100 zł | Działka | 0.87 ha.

 • cena: 33 100 zł
Image things

Zasieki, lubuskie

75 000 zł | Działka | 0.1865 ha.

 • cena: 75 000 zł