Łódź, łódzkie

213 750 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 213 750 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 213 750 zł
 • Ulica: Włókniarzy 98
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 361245X846035793
 • Termin wpłaty wadium: 12-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 40 , mieszczącego się w budynku nr 198 w Łodzi przy Alei Włókniarzy , Gmina Łódź , powiat łódzki , województwo łódzkie objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X

za cenę : nie niższą niż 213 750,00 złotych

( słownie : dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 )

stanowiącej 90 % ceny oszacowania.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660-432-917,

e-mail:

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać do dnia 12-go lipca 2024 roku na adres biura syndyka.

Syndyk zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn oraz swobodnego wyboru oferenta.

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Śródmieście

150 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 73,16 m2 | Parter

 • cena: 150 000 zł
 • 2 050 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

40 000 zł | Garaż | 17,29 m2

 • cena: 40 000 zł
 • 2 313 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

100 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 69,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 100 000 zł
 • 1 449 za m2