Jadzień, łódzkie

12 500 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 12 500 zł
 • Miasto: Jadzień
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 12 500 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 1 250 zł
 • Numer oferty: 361154X845822671
 • Termin wpłaty wadium: 28-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości (sygn. akt XIV Gup 924/21) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału 3/80 w prawie własności zespołu nieruchomości gruntowych, o powierzchni 82 800 m2, położonych w miejscowościach Jadzień, Osiny, gm. Kiernozia, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgi wieczyste o numerach XXXX/XXXXXXXX/X oraz XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi 12 500,00 złotych.

Terminy oględzin nieruchomości zostaną ustalone w trybie roboczym, według bieżącego zapotrzebowania.

Zainteresowani kupnem przedmiotu sprzedaży winni złożyć oferty dotyczące nabycia nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta - konkurs ofert – sygn.XIV Gup 924/21 Jadzień, Osiny. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 CZERWCA 2024”, na adres: Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 roku, do godziny 16.00 oraz wpłacić wadium w wysokości 1250,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w terminie jak wyżej (decyduje data wpływu). Szczegółowe wymogi formalne ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Otwarcie ofert nastąpi w czasie posiedzenia syndyka w dniu 28 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00. w Biurze Syndyka Sz. Mojzesowicza, Lege Restrukturyzacje Sp. z o. o., Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa. Oferenci będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu syndyka za pośrednictwem internetowej platformy do wideokonferencji. W wypadku wpływu więcej niż jednej oferty, w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w Biurze Syndyka odbędzie się licytacja. Licytacja zostanie przeprowadzona w trybie tożsamym z otwarciem ofert. Kwota postąpienia to 2% ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych złotych.

Z Regulaminem Konkursu oraz Operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim kontakcie mailowym pod adresem likwidacja(małpa)

Image things

Łęki Szlacheckie, łódzkie

4 725 zł | Działka | 0.1828 ha.

 • cena: 4 725 zł
Image things

Olszowa Wola, łódzkie

125 553 zł | Działka | 1.25 ha.

 • cena: 125 553 zł
Image things

Stare Krasnodęby, łódzkie

112 900 zł | Działka | 0.1486 ha.

 • cena: 112 900 zł