Malbork, pomorskie

364 254 zł | Działka | 0.255 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 364 254 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 0.255 ha
 • Województwo: pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 220901_1.0007.33,
 • Cena za m2: 143 zł
 • Ulica: Tczewska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 40 000 zł
 • Numer oferty: 360667X844682117
 • Termin wpłaty wadium: 15-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta
Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta Malborka
przy ul. Tczewskiej, mające urządzoną księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X

numer działki 33


Warunki nabycia nieruchomości:
a) wadium w kwocie 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) za każdą działkę płatne
najpóźniej do 15 lipca 2024 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka
prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty
uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.

Image things

Malbork, pomorskie

159 210 zł | Działka | 0.1156 ha.

 • cena: 159 210 zł
Image things

Malbork, pomorskie

118 920 zł | Działka | 0.1057 ha.

 • cena: 118 920 zł
Image things

Malbork, pomorskie

134 468 zł | Działka | 0.1071 ha.

 • cena: 134 468 zł