Barlinek , Zachodniopomorskie

Obiekt | 1 300 000 zł | 530,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

Przedmiotem przetargu są :
.nieruchomość - Barlinek ul. Rynek 11 , dz. nr 205/5 o pow. 0,0170 ha, KW SZ1M/00037335/2 zabudowana budynkiem hotelowym o pow. użytkowej 530 m2
za cenę nie niższą niż: 1.300.000,00 złotych netto. Cena obejmuje wyposażenie hotelu.

Oferty składać należy do dnia 31.07.2019r na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości oraz wskazaniem nr KW.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem "Wadium - Przetarg XII GUp 33/15"
Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22, na e-mail : [email protected] com a także pod nr tel. 501 165 656, 509 582 161, 798 970 044.

Image things

Barlinek , Zachodniopomorskie

788 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 788 000 zł
  • 788 000 za m2