Cisna , Podkarpackie

Obiekt | 2 150 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 150 000 zł
 • Miasto: Cisna
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 150 000 zł
 • Ulica: 105
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 215 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36048X84424419
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-02 - Co to znaczy?

Opis

CS NATURA TOUR Sp. z o.o. w Gdańsku
ogłasza przetarg pisemny na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego "Perełka" w Cisnej
nieruchomości położonej w Cisnej, Cisna 105, 38-607 Cisna, pow. leski, woj. podkarpackie na którą składa się prawo własności budynków i budowli oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 167/1, 168, 181/1, 186, 187/1, 188/1, 323 o pow. 2,9828 ha, obręb 0002 Cisna.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.150.000,00 zł (netto)
Wadium: 215.000,00 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez CS Natura Tour Sp. z o.o. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019r. o godz. 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie ul. Chmielna 73A, II piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty przetargowej i wpłata wadium na konto wskazane w Regulaminie przetargowym z dopiskiem "wadium - sprzedaż działek nr 167/1, 168, 181/1, 186, 187/1, 188/1, 323 położonych w Cisnej,, w terminie do dnia 02.08.2019r.
Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczane jest na poczet ceny nabycia.
Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego określone są w Regulaminie przetargowym.
Oferta jest ważna w przeciągu 9 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw transportu na dokonanie tej czynności prawnej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z szczegółowymi warunkami, zawartymi w Regulaminie przetargowym.
Informacji na temat przetargu udziela:
Biuro Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie tel. 22 474 43 13, tel. kom. 600 065 544, e-mail: [email protected]
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Stalowa Wola , Podkarpackie

158 100 zł | 3 pokoje | 64,50 m2

 • cena: 158 100 zł
 • 2 451 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

108 075 zł | 53,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 108 075 zł
 • 2 009 za m2
 • cena: 140 537 zł
 • 140 537 za m2