Radom, Śródmieście

70 000 zł | Mieszkanie | 14,20 m2

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 70 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 14,20 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 4 930 zł
 • Ulica: Żeromskiego 79
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 000 zł
 • Numer oferty: 360265X843740633
 • Termin wpłaty wadium: 10-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia

1. Oznaczenie nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 16 o pow. 14,20 m2 położony przy ul. Żeromskiego 79/81 w Radomiu wraz z udziałem w wysokości 14/1140 w nieruchomości wspólnej ozn. nr 103/9 (obr. 0041, ark. 41). Stan prawny ww. nieruchomości uregulowany jest w KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X, przedmiotowy lokal mieszkalny nr 16 posiada zaświadczenie o samodzielności.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70 000,00 zł.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2024r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, w pok. 209.

4. Wadium na przetarg wynosi: 7 000,00 zł.

Historyczne ceny

Image things

Radom, Gołębiów I

146 000 zł | Mieszkanie | 29,00 m2

 • cena: 146 000 zł
 • 5 034 za m2
Image things

Radom, Gołębiów I

131 000 zł | Mieszkanie | 30,00 m2

 • cena: 131 000 zł
 • 4 367 za m2
Image things

Radom, Halinów

9 000 zł | Działka | 0.0325 ha.

 • cena: 9 000 zł