Grudziądz, kujawsko-pomorskie

235 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 61,20 m2 | 2 piętro

- 22 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 235 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 61,20 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 3 840 zł
 • Ulica: Kasprzyckiego 1
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 750 zł
 • Numer oferty: 359462X841860007
 • Termin wpłaty wadium: 26-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


Kasprzyckiego
1/24


Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 26 czerwca 2024 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 czerwca 2024 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

101 000 zł | Działka | 0.1195 ha.

 • cena: 101 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 230 000 zł | Działka | 0.2793 ha.

 • cena: 1 230 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

103 000 zł | Działka | 0.1202 ha.

 • cena: 103 000 zł