Obrzycko, wielkopolskie

51 000 zł | Garaż | 47,43 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 51 000 zł
 • Miasto: Obrzycko
 • Powierzchnia: 47,43 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 075 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 100 zł
 • Numer oferty: 359036X840862315
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Starosta Szamotulski
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Obrzycku
Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2024 r., o godz. 1100 , w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4,
w budynku B, sala nr 7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest położona w Obrzycku, oznaczona ewidencyjnie jako:
jednostka ewidencyjna: 302401_1 Obrzycko – miasto, obręb 0001 Obrzycko, ark. m. 10, działka nr 985/3, o powierzchni 0,0422 ha, zapisana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X jako własność Skarbu Państwa. Powyższa nieruchomość jest zabudowana budynkiem garażowym, w części ogrodzona, utwardzona płytami betonowymi oraz porośnięta roślinnością trawiastą. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren z niewielkim spadkiem w kierunku drogi. Budynek garażowy, parterowy, o powierzchni użytkowej 47,43 m2 , składa się z trzech osobnych pomieszczeń do parkowania. Wybudowany został w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80-tych XX w.


Cena wywoławcza wynosi: 51 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 361).
Wadium wynosi: 5 100,00 zł
(słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Image things

Radgoszcz, wielkopolskie

16 450 zł | Działka | 0.05 ha.

 • cena: 16 450 zł
Image things

Poznań, Jeżyce

850 000 zł | Działka | 0.0479 ha.

 • cena: 850 000 zł
Image things

Radgoszcz, wielkopolskie

16 450 zł | Działka | 0.05 ha.

 • cena: 16 450 zł