Boguchwała , Podkarpackie

Mieszkanie | 121 261 zł | 2 pokoje | 47,17 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Mirosław Wolanin


Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów


tel. 0177157878 / fax.


Sygnatura: Km 4003/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Sportowa 2/36, 36-040 Boguchwała, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00157606/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o numerze 36 o powierzchni 47,17 m.kw. położony w miejscowości Boguchwała przy ul. Sportowej 2. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00157606/9. Właścicielem lokalu jest osoba fizyczna. Lokal mieszkalny znajduje się na drugiej kondygnacji budynku wielomieszkalnego. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z pokoju większego wyjście na balkon. Do lokalu przysługuje prawo do korzystania z piwnicy. Układ funkcjonalny lokalu korzystny, brak pokoi przechodnich. Lokal wyposażony w instalację gazową, wodną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie miejskie oraz instalację elektryczną. Ogólny stan lokalu pod względem wykończenia jak i funkcjonalności oceniono jako zadowalający, wskazany do remontu.


Suma oszacowania wynosi 161 681,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 260,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 168,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław Wolanin  • cena: 353 600 zł
Image things

Tarnobrzeg , Podkarpackie

309 771 zł | 179,11 m2

  • cena: 309 771 zł
  • 1 730 za m2
Image things

Jasło , Podkarpackie

367 600 zł | 135,56 m2

  • cena: 367 600 zł
  • 2 712 za m2