Stary Dwór, warmińsko-mazurskie

34 000 zł | Dom | 1,00 m2

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 794/22 w dniu: 20.06.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:


- nieruchomości położonej przy Stary Dwór 13, 11-040 Dobre Miasto, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 24/7 zabudowana dwoma budynkami


Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 100,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 37203000451110000004219230 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 27.06.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Image things

Pakosze, warmińsko-mazurskie

140 475 zł | Działka | 5.969 ha.

  • cena: 140 475 zł
Image things

Przybyłowo, warmińsko-mazurskie

32 000 zł | Działka | 0.3 ha.

  • cena: 32 000 zł
Image things

Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie

550 000 zł | Działka | 1.0263 ha.

  • cena: 550 000 zł