Nurzec Stacja, podlaskie

5 807 zł | Działka | 0.49 ha.

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 5 807 zł
 • Miasto: Nurzec Stacja
 • Powierzchnia: 0.49 ha
 • Województwo: podlaskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 1 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 774 zł
 • Numer oferty: 357953X838325929
 • Termin wpłaty wadium: 08-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2024 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się pierwsza licytacja:


ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Nurzec Stacja , 17-330 Nurzec Stacja, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział w 23/32 części nieruchomości położonej w obrębie gruntów miejscowości Żerczyce oznaczonej jako działka nr 312/14 o powierzchni 0,49ha ha , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 7 743,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 807,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 774,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Image things

Nurzec Stacja, podlaskie

1 835 zł | Działka | 0.0061 ha.

 • cena: 1 835 zł