Żołynia , Podkarpackie

Dom | 260 000 zł | 97,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Żołynia
 • Powierzchnia: 97,92 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 2 655 zł
 • Ulica: Mickiewicza 39
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 35771X83775685
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-26 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Żołyni przy ul. Mickiewicza 39.Przedmiotem przetargu jest niżej opisana nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia 14.02.2019r. Pierwszy przetarg odbył się 08.05.2019r., drugi przetarg odbył się 18.06.2019r.

Bud. mieszkalny - 97,92

Bud. gospodarczy - 69,00

rzedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym piętrowym o pow. zabudowy 97,92 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 69 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 151.88 m2. Budynek mieszkalny jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Rok budowy obu budynków 1960.

Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żołynia nieruchomość jest zlokalizowana w całości w terenach koncentracji usług publicznych i komercyjnych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową stanowiącą centrum Żołyni o symbolu UM. Działka znajduje się w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działanie w tej strefie wymagają konieczności uzgadniania z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Rzeszowie.

W ewidencji gruntów przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem B. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren zbliżony do płaskiego. Dojazd do przedmiotowej działki bardzo dobry - działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej (droga wojewódzka nr 877).

Uzbrojenie: pełne – energia elektryczna, wod-kan, gaz.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 26.07.2019r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 31 lipca 2019r. o godz. 1000w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca

Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 205.

Image things

Żołynia , Podkarpackie

260 000 zł | 151,88 m2

 • cena: 260 000 zł
 • 1 712 za m2