Zabajka , Podkarpackie

Dom | 544 654 zł | 213,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Jakub Kwater


Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów


tel. 178525140 / fax. 178525140


Sygnatura: KM 311/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Krokusowa ,Zabajka, 36-060 Głogów Młp., dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00195921/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki Nr Ew.: 111/24 o pow. 0,1565 ha; Obręb 0013 Zabajka wraz z zabudową mieszkalną jednorodzinną o pow. użytkowej (wg projektu) 213,75 m² w tym garaż 35,15 m²– położona w miejscowości Zabajka przy ul. Krokusowej, gmina Głogów Małopolski, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/00195921/1.


Suma oszacowania wynosi 726 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 544 653,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 620,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Rzeszowie 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jakub KwaterImage things

Hermanowa , Podkarpackie

277 826 zł | 119,26 m2

  • cena: 277 826 zł
  • 2 330 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

118 667 zł | 4 pokoje | 64,75 m2 | Parter

  • cena: 118 667 zł
  • 1 833 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

  • cena: 327 300 zł
  • 3 352 za m2