Malbork, pomorskie

3 820 125 zł | Działka | 2.1501 ha.

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 3 820 125 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 2.1501 ha
 • Województwo: pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 220901_1.0007.202/9,
 • Cena za m2: 178 zł
 • Ulica: Włościańska
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 509 350 zł
 • Numer oferty: 356761X835534265
 • Termin wpłaty wadium: 25-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Kamila Gronczewska Kancelaria Komornicza nr II w Malborku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1793/23 w dniu: 28.06.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja w trybie elektronicznym niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości, której właścicielem jest . położonej przy Włościańska dz. 202/9, 82-200 Malbork, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Malborku, przy ul. Włościańskiej - działka ewidencyjna nr 202/9 o pow. 21.501 m2 przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w większości pod zabudowę mieszkaniową mieszaną - jednorodzinną i wielorodzinną MM (19.073 m2), a częściowo pod komunikację - droga dojazdowa KDD (2.428 m2). Dłużnik jest czynnym płatnikiem VAT. Wartość nieruchomości jest kwotą netto. Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT 23%.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00.


Suma oszacowania wynosi 5 093 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 820 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 509 350,00 zł.

Przetargi wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 05.07.2024 o godzinie: 10:00.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl oraz zgłoszenia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi. Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Image things

Malbork, pomorskie

185 787 zł | Działka | 0.137 ha.

 • cena: 185 787 zł
Image things

Malbork, pomorskie

118 920 zł | Działka | 0.1057 ha.

 • cena: 118 920 zł
Image things

Malbork, pomorskie

134 597 zł | Działka | 0.1198 ha.

 • cena: 134 597 zł