Fałków, Świętokrzyskie

Dom | 13 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY FAŁKÓW

o g ł a s z a ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fałków, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w prasie „Tygodnik Konecki” na stronie internetowej Gminy Fałków oraz tablicach ogłoszeń w dniach od 15.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Fałków ul. Zamkowa 1A.


Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10 – tej w Urzędzie Gminy Fałków ul. Zamkowa 1A pokój Nr 208 (Sala Konferencyjna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :
1. Wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Fałków ul. Zamkowa 1 A pokój Nr 1 do godz.1330 lub na konto Urzędu Gminy Fałków Nr 27 89 88 0001 0010 0117 96 89 0106 Bank Spółdzielczy Przedbórz/Oddział Fałków ul. Przedborska 33,
26-260 Fałków w podanej wyżej wysokości do dnia 15 lipca 2019 r.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

75 375 zł | 32,00 m2

  • cena: 75 375 zł
  • 2 355 za m2
Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2
Image things

Sandomierz , Świętokrzyskie

135 150 zł | 3 pokoje | 65,30 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 150 zł
  • 2 070 za m2