Fałków , Świętokrzyskie

Dom | 13 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY FAŁKÓW

o g ł a s z a ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fałków, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z wykazem podanym do publicznej wiadomości w prasie „Tygodnik Konecki” na stronie internetowej Gminy Fałków oraz tablicach ogłoszeń w dniach od 15.05.2019 r. do 05.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Fałków ul. Zamkowa 1A.


Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10 – tej w Urzędzie Gminy Fałków ul. Zamkowa 1A pokój Nr 208 (Sala Konferencyjna).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :
1. Wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Fałków ul. Zamkowa 1 A pokój Nr 1 do godz.1330 lub na konto Urzędu Gminy Fałków Nr 27 89 88 0001 0010 0117 96 89 0106 Bank Spółdzielczy Przedbórz/Oddział Fałków ul. Przedborska 33,
26-260 Fałków w podanej wyżej wysokości do dnia 15 lipca 2019 r.

  • cena: 35 000 zł
  • 261 za m2
Image things

Tokarnia , Świętokrzyskie

55 575 zł | 1,00 m2

  • cena: 55 575 zł
  • 55 575 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

132 825 zł | Kawalerka | 27,24 m2 | 2 piętro

  • cena: 132 825 zł
  • 4 876 za m2