Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

Obiekt | 320 000 zł | 804,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w SKARŻYSKU – KAMIENNEJSPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI

obejmujące:1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Skarżysko-Kamienna, położonej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rzeźniana 9, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr KI1R/00016909/9 o powierzchni 2 226 m2 (powierzchnia działki), zabudowanej budynkami przeznaczonymi na działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 804,30 m2:

a) Budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 428,30 m2

b) Budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni użytkowej 327,00 m2

c) Budynek biurowo-socjalny o powierzchni użytkowej 49,00 m2,

stanowiącymi przedmiot odrębnej własności.

2. Ruchomości połączone z budynkiem:

- Agregat G5 chłodnia CCP3 (poz. nr 3 w spisie inwentarza);

- Mroźnia wbudowana w budynek (poz. nr 9 w spisie inwentarza);

- Wykonanie i osprzęt komory chłodniczej (poz. nr 25 w spisie inwentarza);za cenę nie niższą niż: 320 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych brutto).CENA DO NEGOCJACJISprzedaż nieruchomości (z wyłączeniem ruchomości pkt. 2) jest zwolniona z podatku VAT.

Operat szacunkowy dostępny jest w Biurze Syndyka przy ul. Unruga 8, 25-228 Kielce, tel. (41) 344 53 37, e-mail: [email protected]

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 68,98 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 2 052 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 4 pokoje | 73,58 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 1 923 za m2
  • cena: 317 775 zł
  • 1 775 za m2