Klęczkowo, warmińsko-mazurskie

160 000 zł | Dom | 83,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Marcin Gajda

Kancelaria Komornicza, Poprzeczna 27A, Chełmno, 86-200 Chełmno

tel. 56 6790315 / fax. 56 6790316

Sygnatura: Km 1733/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Kancelaria Komornicza w Chełmnie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1733/18 w dniu 18-06-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie z siedzibą przy Toruńska 3, 86-200 Chełmno, sala 109, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy 2A,Klęczkowo, 86-212 Stolno, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Toruńska 3, Chełmno, 86-200 Chełmno) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,6900ha składającej się z jednej geodezyjnie oznaczonej w części zabudowanej działki gruntu nr 32/2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 83,92 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 270 m2. Nieruchomość położona jest w 86-212 Klęczkowo 2A

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Chełmnie ul. Toruńska3, 86-200 Chełmno.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Image things

Kowalki, warmińsko-mazurskie

33 630 zł | Działka | 0.3532 ha.

  • cena: 33 630 zł
Image things

Wygryny, warmińsko-mazurskie

181 000 zł | Działka | 0.1382 ha.

  • cena: 181 000 zł
Image things

Grunwald, warmińsko-mazurskie

5 110 zł | Działka | 0.0828 ha.

  • cena: 5 110 zł