Dubliny, warmińsko-mazurskie

81 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,50 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Marek Nowak

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53

Sygnatura: Km 4065/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2024 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, sala 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: x, położonej przy ,Dubliny 14/4, 11-430 Korsze, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 4 składającym się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni 55,70 m2 (powierzchnia wg. pomiarów w dniu oględzin - 51,50 m2) oraz udziałem wynoszącym 200/1000 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w prawie własności działki gruntu pod budynkiem

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 10 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie

38102036390000810200050393

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marek Nowak


Image things

Bolejny, warmińsko-mazurskie

26 000 zł | Działka | 0.7096 ha.

  • cena: 26 000 zł
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

65 900 zł | Działka | 0.1098 ha.

  • cena: 65 900 zł
Image things

Nowina, warmińsko-mazurskie

153 720 zł | Działka | 0.4037 ha.

  • cena: 153 720 zł