Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

105 940 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 55,01 m2 | 2 piętro

- 58 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 105 940 zł
 • Miasto: Kętrzyn
 • Powierzchnia: 55,01 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 926 zł
 • Ulica: Marii Curie-Skłodowskiej 5
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 891 zł
 • Numer oferty: 355181X831833905
 • Termin wpłaty wadium: 17-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Marek Nowak

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53

Sygnatura: GKm 55/20


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2024 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, sala 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: x, położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5/13, 11-400 Kętrzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 13, położony na II piętrze, składający się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki o łącznej powierzchni 55,40 m2 (powierzchnia wg. pomiarów - 55,01 m2), wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, kanalizację, wodę z sieci miejskiej, elektryczną oraz gazową, do lokalu przynależy piwnica (z własnością lokalu związany jest udział w 8239/100000 gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali), obciążona służebnością osobistą,

Suma oszacowania wynosi 158 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 940,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 891,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie

38102036390000810200050393

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marek Nowak


Historyczne ceny

Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

305 000 zł | Działka | 0.3624 ha.

 • cena: 305 000 zł
Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

27 000 zł | Garaż | 20,10 m2

 • cena: 27 000 zł
 • 1 343 za m2
Image things

Kętrzyn, warmińsko-mazurskie

105 000 zł | Mieszkanie | 72,10 m2

 • cena: 105 000 zł
 • 1 456 za m2