Grudziądz, kujawsko-pomorskie

645 000 zł | Działka | 0.8503 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 645 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 0.8503 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek: 046201_1.0138.23/17, 046201_1.0138.23/18,
 • Cena za m2: 76 zł
 • Ulica: Droga Mazowiecka
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 64 500 zł
 • Numer oferty: 354636X830557515
 • Termin wpłaty wadium: 06-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone
organizowane w dniu 12.07.2024r
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,
stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz
położonych w Grudziądzu:


numer działki
nr
23/17
i nr
23/18


Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 12.07.2024r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 310. Przetargi przeprowadzone
zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 10.00.
Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia
do wzięcia udziału w jednym przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu
gotówki w terminie do dnia 06.07.2024r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział
Finansowy– Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Pierwsze przetargi zostały
przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2024r i zakończyły się wynikiem negatywnym. Nie było osób
dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargów.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 230 000 zł | Działka | 0.2793 ha.

 • cena: 1 230 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

582 139 zł | Lokal Użytkowy | 1,00 m2

 • cena: 582 139 zł
 • 582 139 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 340 000 zł | Działka | 0.5589 ha.

 • cena: 1 340 000 zł