Grudziądz, kujawsko-pomorskie

521 000 zł | Działka | 0.5705 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 521 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 0.5705 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 046201_1.0138.23/15,
 • Cena za m2: 91 zł
 • Ulica: Droga Mazowiecka
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 52 100 zł
 • Numer oferty: 354634X830552831
 • Termin wpłaty wadium: 06-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT GRUDZIĄDZA
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone
organizowane w dniu 12.07.2024r
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,
stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz
położonych w Grudziądzu:


numer działki 23/15


Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 12.07.2024r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 310. Przetargi przeprowadzone
zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 10.00.
Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia
do wzięcia udziału w jednym przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu
gotówki w terminie do dnia 06.07.2024r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział
Finansowy– Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Pierwsze przetargi zostały
przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2024r i zakończyły się wynikiem negatywnym. Nie było osób
dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargów.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

235 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 61,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 235 000 zł
 • 3 840 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

101 000 zł | Działka | 0.1195 ha.

 • cena: 101 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 230 000 zł | Działka | 0.2793 ha.

 • cena: 1 230 000 zł