Grodków , Opolskie

Mieszkanie | 27 400 zł | Kawalerka | 20,90 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 27 400 zł
 • Miasto: Grodków
 • Powierzchnia: 20,90 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 311 zł
 • Ulica: Elsnera 6
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 480 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 35384X82869331
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-06 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
sprzedaży nieruchomości
1.Podstawa prawna:
- art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.),
- § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybuprzeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości; (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), - uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 36, poz.
1163 z późn. zm.),
- Wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia GGR.II.6840.2.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- Obwieszczenia Burmistrza Grodkowa GGR.II.6840.2.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gminnej w trybie przetargowym.
2.Organ ogłaszający przetarg:
Burmistrz Grodkowa
3.Rodzaj przetargu:
I publiczny ustny, nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej Gminy Grodków opisanej poniżej:
4.Przedmiot przetargu:
Zbywana nieruchomość lokalowa składa się z lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. użytkowej20,90 m2
, współwłasności części wspólnych budynku Elsnera Nr 6 w Grodkowie i innych urządzeńoraz udziału 0,246 (246/1000) części w prawie własności działki Nr 291/2 o pow. 0,0140 ha, zapisanej w KW OP1N/00038754/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział V KsiągWieczystych.
Przedmiotowy lokal mieszkalny Nr 1 znajduje się na parterze (I kondygnacja) budynku mieszkalnego dwurodzinnego przy ul. Elsnera Nr 6 w Grodkowie. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi: pokój z aneksem kuchennym, wc i korytarz. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio z zewnątrz na parterze budynku. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną.
Ogrzewanie pomieszczeń - piece.
Zestawienie pomieszczeń i powierzchni:
1. Korytarz - 4,10 m2
2. Pokój z aneksem kuchennym - 15,00 m2
3. Wc - 1,80 m2
20,90 m2
Powierzchnia użytkowa lokalu 20,90 m2

5.Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości:
27 400 , 00 zł sł. złotych: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta i 00/100
w tym:
udział 246/1000 w gruncie: 3 025 , 00 zł
lokal: 24 375 , 00 zł

.Warunek uczestnictwa w przetargu:
1) wpłacenie wadium. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne jak i osoby prawne (cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2278)), które wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości: 5 480,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Grodkowie: PKO BP Oddział Grodków Nr: 51 1020 3668 0000 5102 0015 7792

Image things

Opole , Opolskie

173 000 zł | 2 pokoje | 66,88 m2 | Parter

 • cena: 173 000 zł
 • 2 587 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

65 250 zł | Kawalerka | 38,67 m2 | 2 piętro

 • cena: 65 250 zł
 • 1 687 za m2
Image things

Stare Siołkowice , Opolskie

80 000 zł | 3 pokoje | 73,10 m2

 • cena: 80 000 zł
 • 1 094 za m2