Walim, dolnośląskie

48 667 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 52,10 m2 | 2 piętro

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 48 667 zł
 • Miasto: Walim
 • Powierzchnia: 52,10 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 934 zł
 • Ulica: Mickiewicza 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 7 300 zł
 • Numer oferty: 352135X824700173
 • Termin wpłaty wadium: 28-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza,  ul.Dmowskiego 22,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: Km 1658/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1658/16 w dniu: 03.07.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 


- lokalu mieszkalnego położonego przy  Mickiewicza 3/12, 58-320 Walim, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze budynku mieszkalnego, wybudowanego w roku 1930 w technologii tradycyjnej. Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. 34,20m2. Do lokalu przynależą komórka i piwnica o łącznej powierzchni 17,90m2. Zatem powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 52,10m2. Właściciel lokalu za zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej zaadoptował przylegającą do mieszkania część korytarza o pow. użytkowej 7,73 m2, w której urządził przedpokój i WC- pomieszczenia te znajdują się w odpłatnym użytkowaniu właściciela lokalu. Faktu tego nie ujawniono w księdze wieczystej. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 768/10 000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW gruntowa XXXX/XXXXXXXX/X).
Nieruchomość zlokalizowana pod adresem 58-320 Walim, ul. Mickiewicza 3/12, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 666,67 zł.  


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  10.07.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Monika Janus


Image things

Grzmiąca, dolnośląskie

162 000 zł | Działka | 0.358 ha.

 • cena: 162 000 zł
Image things

Żurawice, dolnośląskie

66 150 zł | Działka | 0.0388 ha.

 • cena: 66 150 zł
Image things

Gniewomirowice, dolnośląskie

77 700 zł | Działka | 0.1283 ha.

 • cena: 77 700 zł