Wrocław, Stare Miasto

440 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,96 m2 | 4 piętro

- 27 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 440 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 39,96 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 11 011 zł
 • Ulica: Stawowa 2
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 44 000 zł
 • Numer oferty: 351845X824020993
 • Termin wpłaty wadium: 19-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT WROCŁAWIA
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
1. Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej: obręb: Stare Miasto, AM-35, działka numer 31/11, powierzchnia 415 m2, księga wieczysta numer XXXX/XXXXXXXX/X
2. Adres nieruchomości: ulica Stawowa 2 - lokal mieszkalny numer 15
3. Powierzchnia lokalu: 39,96 m2
4. Opis lokalu: lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Wysokość lokalu 1,07-2,41 m. Lokal położony na V kondygnacji (IV piętro).
5. Udział w nieruchomości wspólnej: 297/10000
6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość leży w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami: nieruchomość zagospodarowana jako mieszkalno-usługowa.
7. Cena wywoławcza: 440.000,00 złotych (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych)
8. Wadium: 44.000,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)
9. Minimalna wysokość postąpienia: 4.400,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta złotych)
10. Termin zapłaty: sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu. Cena nabycia płatna jest przed dniem podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej dzień przed jej zawarciem. W tytule przelewu należy podać: „Stawowa 2/15”. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
11. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, godz. 1000 dnia 26 czerwca 2024 r.

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Fabryczna

1 021 600 zł | Mieszkanie | 91,32 m2

 • cena: 1 021 600 zł
 • 11 187 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

800 000 zł | Działka | 0.013 ha.

 • cena: 800 000 zł
Image things

Wrocław, Fabryczna

135 300 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,86 m2

 • cena: 135 300 zł
 • 2 660 za m2