Czerwionka-Leszczyny , Śląskie

Mieszkanie | 100 000 zł | 44,65 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
ogłasza
przetargi ustne w formie licytacji na sprzedaż:

) Prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytk. 44,65 m2, położonego w CzerwionceLeszczynach (woj. śląskie) na 2 piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2B/I, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,0365 w prawie własności działki gruntu nr 1729/251 o powierzchni 1.119 m2 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,32 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00162825/4.
Cena wywoławcza: 100.000,00 zł nettoWarunkiem przystąpienia do przetargu jest:
− wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej

  • cena: 202 300 zł
  • cena: 202 300 zł
  • 202 300 za m2