Katowice , Śląskie

Garaż | 20 000 zł | 17,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 20 000 zł
 • Miasto: Katowice
 • Powierzchnia: 17,60 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 136 zł
 • Ulica: Konduktorska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Garaż
 • Numer oferty: 35096X82194835
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-17 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowejOgłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu położonej w Katowicach przy ul. Konduktorskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4/366 o powierzchni 40 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00060662/8, z karty mapy 6, obręb Bogucice - Zawodzie, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na nieruchomości usytuowany jest budynek garażu, o powierzchni użytkowej 17,60 m2, będący w bardzo złym stanie technicznym, wymagający przeprowadzania kapitalnego remontu.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 złSprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 4, pokój 616 do dnia 17.07.2019 r. do godz. 15:00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 17.07.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 9:40 w sali nr 4 – 5 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji dotyczących nieruchomości oraz uzgodnienia terminu oględzin udziela Urząd Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem, ul. Młyńska 4, pokój 616, 32 259-33-17, 259-31-69.Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.

Image things

Katowice , Śląskie

1 139 288 zł | 4 175,00 m2

 • cena: 1 139 288 zł
 • 273 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

268 448 zł | 1,00 m2

 • cena: 268 448 zł
 • 268 448 za m2
Image things

Katowice , Śląskie

156 000 zł | 3 pokoje | 90,79 m2 | Parter

 • cena: 156 000 zł
 • 1 718 za m2