Kotki, warmińsko-mazurskie

13 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,41 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Anita Magdalena Szapiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-06-2024r. o godz.09:30 w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie adres 11-400 Kętrzyn, ul. Sikorskiego 66 w sali nr  7 odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz przedsionka o łącznej pow. 45,41 m2. Właściciel lokalu ma udział w 166/1000 cz.udziału we współwłasności budynku i w prawie współwłasności działki gruntu objętych księgą wieczystą Kw Nr 16884 należącej  do dłużnika położonej: 11-410 Barciany, Kotki 3/4, dla której  Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania wynosi 20 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    13 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 000,00zł. Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 48 20300045 1110 0000 0205 7290 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.09:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Malinka, warmińsko-mazurskie

34 325 zł | Działka | 1.1323 ha.

  • cena: 34 325 zł
Image things

Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie

550 000 zł | Działka | 1.0263 ha.

  • cena: 550 000 zł
Image things

Bukwałd, warmińsko-mazurskie

59 000 zł | Działka | 0.12 ha.

  • cena: 59 000 zł