Wrocław, Fabryczna

163 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,50 m2 | 4 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 163 500 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 23,50 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 6 957 zł
 • Ulica: Białowieska 38
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 800 zł
 • Numer oferty: 350731X821412005
 • Termin wpłaty wadium: 23-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej

Michał Kaczan

Kancelaria Komornicza, Stalowowolska 16,  Wrocław,   53-404 Wrocław

tel. 531-444-922, 71 391 21 01  / fax. 

Sygnatura: Km 5074/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Kaczan Kancelaria Komornicza nr XXV we Wrocławiu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 5074/18 w dniu 24-06-2024 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, odbędzie się pierwsza licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest .   położonego przy  ul. Białowieska 38/14, 54-234 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, jedenastokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek sześcioklatkowy (6) w zabudowie wolnostojącej, okres budowy obiektu to lata ok 80-te XX wieku.Konstrukcja budynku betonowa, obiekt ocieplony, kryty dachem płaskim. Budynek nieogrodzony, wbudowane domofony przy wejściu do klatki. Wejście do budynku zlokalizowane jest na elewacji północnej, od strony ul. Białowieskiej.Na klatce schodowej schody betonowe, wykończone materiałem lastryko, balustrady stalowe, ściany malowane farbą olejną. Stolarka okienna w budynku w większości PCV, drzwi zewnętrzne z PCV.Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą, elektryczną i teletechniczną.Budynek nie jest objęty rejestrem zabytków.


Lokal mieszkalny nr 14 składający się z pokoju kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 23,50 m2. Mieszkanie położone jest na piątej (5) kondygnacji tj. czwartym piętrze.
Stan techniczny lokalu i standard wykończenia:lokal wykończony, w pełni umeblowany, w dobrym stanie technicznym. Zastosowano typowe materiały wykończeniowe o przeciętnym standardzie wykończenia.
DOJAZD DO NIERUCHOMOŚCI: Dojazd do nieruchomości możliwy od strony południowej, północnej i wschodnie - ulicy Legnickiej, ul. Popowickiej oraz ul. Rysia.

Suma oszacowania wynosi 218 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Świebodzka 5, Wrocław, 50-046 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
10.06.2024 10:00 - 10:15

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski SA 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Michał Kaczan


Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

645 000 zł | Działka | 0.0985 ha.

 • cena: 645 000 zł
Image things

Wrocław, Fabryczna

912 000 zł | Mieszkanie | 90,05 m2

 • cena: 912 000 zł
 • 10 128 za m2
Image things

Wrocław, dolnośląskie

2 958 000 zł | Działka | 1.1169 ha.

 • cena: 2 958 000 zł