Lyski, Śląskie

Dom | 160 000 zł | 123,19 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiuszq Chmielowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy plac. M.Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Rzuchowska 41a,Dzimierz, 44-295 Lyski, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/000012640/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzimierzu, przy ul. Rzuchowskiej 41 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00012640/7. Nieruchomość o powierzchni 5207m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80-tych, piętrowym, murowanym z pustaków, całkowicie podpiwniczonym, bez elewacji zewnętrznej, w zabudowie wolnostojącej, o płaskim dachu pokrytym papą o powierzchni użytkowej 123,19 m2 oraz budynkiem gospodarczym mieszczącym garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Teren działki nieogrodzony, obsiany trawą i zbożem. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną (szambo). Dojazd drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gliwice , Śląskie

107 400 zł | 2 pokoje | 37,26 m2 | Parter

  • cena: 107 400 zł
  • 2 882 za m2
Image things

Czeladź , Śląskie

86 340 zł | 38,60 m2

  • cena: 86 340 zł
  • 2 237 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

13 000 zł | Kawalerka | 17,40 m2 | Parter

  • cena: 13 000 zł
  • 747 za m2