Bielsko-Biała , Śląskie

Dom | 246 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej


Przemysław Różycki


Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 6, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała


tel. 33 810 48 75 / fax. 33 810 48 75


Sygnatura: KM 657/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Przemysław Różycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Sieradzka 12, 43-300 M. Bielsko-Biała, dla której SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00067177/5.


Suma oszacowania wynosi 370 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 246 667,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ SA 81 2030 0045 1110 0000 0198 0260.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Przemysław RóżyckiImage things

Bielsko-Biała , Śląskie

291 750 zł | 192,00 m2

  • cena: 291 750 zł
  • 1 520 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

175 500 zł | 99,45 m2

  • cena: 175 500 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

80 250 zł | Kawalerka | 37,33 m2 | Parter

  • cena: 80 250 zł
  • 2 150 za m2