Jakunowo, warmińsko-mazurskie

82 393 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Giżycku

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, Słowiańska 2,  Giżycko,   11-500 Giżycko

tel. 087 428 16 43 / fax. 087 428 16 43

Sygnatura: Km 339/22
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW XXXX/XXXXXXXX/X

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Artur Rafał Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2024r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28  odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  zlokalizowanego na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, łazienka, kuchna oraz korytarz o pow. użytkowej: 48,00m2. Do lokalu przynależy piwnica usytuowana na podziemnej kondygnacji budynku. Lokal nie posiada zamontowanego systemu ogrzewania. Ogrzewanie lokalu: piec kaflowy, dodatkowo w łazience grzejnik elektryczny. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 13m2.
należącego  do dłużnika:
położonego: 11-600 Węgorzewo, Jakunowo 3/3e, 
dla którego  Sąd Rejonowy VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
Suma oszacowania wynosi 123 590,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    82 393,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 359,00zł. 
Rękojmię można uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska SA 73 16001462 1889 3759 5000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby pozostające w związku małżeńskim obowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonka na nabycie danej nieruchomości w drodze licytacji (bądź stawienie się obojga małżonków na licytacji). W przypadku istnienia ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami, osoba przystępująca do licytacji winna okazać stosowny dokument potwierdzający powyższy fakt. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Artur Rodak


Image things

Rożyńsk, warmińsko-mazurskie

44 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 41,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 44 250 zł
  • 1 079 za m2
Image things

Podlechy, warmińsko-mazurskie

80 920 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 102,28 m2 | Parter

  • cena: 80 920 zł
  • 791 za m2
Image things

Wokiele, warmińsko-mazurskie

7 500 zł | Działka | 0.27 ha.

  • cena: 7 500 zł