Rawa Mazowiecka , Łódzkie

Dom | 200 870 zł | 138,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Tomasz Sekuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy , 96-200 Rawa Mazowieck, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Helenów 15C, 96-200 96-200 Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00038018/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 69 o pow. 1,2585 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 138,67 m2, położona: 96-200 Rawa Mazowiecka, Helenów 15C, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1R/00038018/2. Rok budowy: 2008.

Suma oszacowania wynosi 301 305,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 200 870,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 130,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 19 109025900000000136357890.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
07.06.2019 10:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: , Rawa Mazowieck, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łódź , Górna

966 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 966 750 zł
  • 966 750 za m2
Image things

Nowy Glinnik , Łódzkie

80 900 zł | 2 pokoje | 48,95 m2 | 3 piętro

  • cena: 80 900 zł
  • 1 653 za m2
Image things

Krośniewice , Łódzkie

205 087 zł | 1,00 m2

  • cena: 205 087 zł
  • 205 087 za m2