Tuszynek Majoracki, łódzkie

Dom | 244 800 zł | Dom | 3 pokoje | 138,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim


Sławomir Suliński


Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski


tel. 446497370 / fax. 446497370


Sygnatura: Km 28/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 , pokój XVIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Starościańska 11c, 95-080 Tuszyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość (działka 58/20) jest położona przy asfaltowej drodze łączącej Tuszyn
z Piotrkowem.Na nieruchomości w kształcie bardzo niereguralnego wydłużonego wielokąta znajduje się budynek mieszkalny murowany( z lat 50 XX wieku)parterowy z niemieszkalnym poddaszem, wolnostojący o pow. około 138 m.kw..Murowany parterowy budynek gospodarczo garażowy o pow. ok.60 m.kw.W budynku mieszkalnym znajduje się kuchnia z jadalną,salon,łazienka
z pralnią,łazienka, osobne wc,kotłowania ,wiatrołap,sypialnia i dwa pokoje oraz liczne korytarze.Na podłogach panele,wykładziny dywanowe,deski bądź ceramika.C.o. z pieca węglowego,woda
z sieci,szambo,sieć gazowa w ulicy.Budynek ocieplony z zewnątrz styropianem,okna z PCV.Strop ocieplony trocinami,pokrycie blachą.Przy budynku znajdują się dwa zadaszone tarasy każdy o pow. ok.20 m.kw.Na nieruchomości liczne nasadzenia ,teren utwardzony kostką,ogrodzenie z elementów betonowych a od ulicy z elementów metalowych na podmurówce.
Ustanowiona służebność osobista polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość.


Suma oszacowania wynosi 326 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA o Piotrków Trybunalski 46 10203916 0000 0202 0078 6756.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sławomir SulińskiImage things

Leźnica Wielka, łódzkie

100 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,33 m2 | 4 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 1 685 za m2
Image things

Zduńska Wola, łódzkie

2 436 220 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 436 220 zł
  • 2 436 220 za m2
Image things

Leźnica Wielka, łódzkie

104 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,34 m2 | 3 piętro

  • cena: 104 000 zł
  • 1 753 za m2