Poznań , Nowe Miasto (Poznań)

Mieszkanie | 182 625 zł | 3 pokoje | 47,20 m2

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu


Paweł Tomczak


Kancelaria Komornicza, Zagórze 6A, Poznań, 61-112 Poznań


tel. 61 628 23 89 / fax. 61 628 23 89


Sygnatura: KM 1326/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy os. Jagiellońskie 52/9, 61-237 Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00162375/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 47,2m2
składającego się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Lokal położony jest na ostatnim
czwartym piętrze. W mieszkaniu znajduje się balkon. Kuchnia jasna. Właściciel lokalu posiada prawo
do korzystania z pomieszczenia piwnicy.
Cena wywołania wynosi: 182.625,00zł
Suma oszacowania wynosi: 243.500,00zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 24.350,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 14401286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt
KM 1326/16) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc.
Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie
rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc) .
W ciągu ostatniego miesiąca przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego
wraz z dokumentacją fotograficzną w kancelarii komornika, zaś na tydzień przed licytacją w sekretariacie II Wydziału
Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do
sprawy II Co 3148/17/2N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.45 do 13.00 oraz od
13.30 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub
przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu
do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Paweł TomczakImage things

Poznań , Grunwald

214 466 zł | 3 pokoje | 57,60 m2 | 10 piętro

  • cena: 214 466 zł
  • 3 723 za m2
Image things

Poznań , Jeżyce

405 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 405 667 zł
  • 405 667 za m2
  • cena: 548 250 zł