Szczecin , Prawobrzeże

Dom | 1 035 225 zł | 468,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy ul.Jałtańska 1, 70-789 Szczecin, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00076790/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Jałtańskiej w Szczecinie, stanowiącej działki nr 1/7 i 1/8, obręb ewidencyjny nr 4152, Dąbie 152, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00076790/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem (druga kondygnacja w poddaszu) i garażem dwustanowiskowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1994 r. Na poziomie parteru urządzono: jadalnię, kuchnię, spiżarnię, łazienkę z wc, gabinet, holl, wiatrołap, salon oraz korytarze (komunikacja). Na poziomie poddasza urządzono: 4 pokoje, garderoba, łazienka z wc, korytarz (komunikacja). W piwnicy urządzono: pralnię, 4 pomieszczenia gospodarcze, łazienkę, kotłownię, garaż dwustanowiskowy oraz korytarze (komunikacja). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 468,20 m2 (wg obmiarów z natury oraz zapisów KW piwnica + parter + poddasze użytkowe). Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 230,00m2 (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów), w tym powierzchnia kondygnacji piwnicy: 183 m2 (wysokość pomieszczeń w piwnicy powyżej 2,2 m. Budynek mieszkalny posadowiony został bliżej południowej granicy działki numer 1/8. Działka numer 1/7 stanowi niewielki fragment gruntu (12 m2) i zagospodarowana jest jako część ogrodu. Teren działki numer 1/8 o konfiguracji płaskiej z naturalnym skłonem w kierunku północnym. Kształt działki regularny, umożliwiający racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie. W części północnej działki znajduje się wydzielony kort tenisowy, teren obniżony ponad poziom gruntu, obudowany murem oporowym wykonanym z kamienia. Nieruchomość uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz. Wg danych ewidencyjnych na działce numer 1/8 posadowione są dwa budynki w tym jeden mieszkalny i jeden produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa. W rzeczywistości oba budynki funkcjonują jako jedna całość gospodarcza oraz zagospodarowane są i urządzone pod funkcję mieszkalną.

Suma oszacowania wynosi 1 380 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 035 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

15:00[/JEZELI] oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

550 000 zł | 132,00 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 4 167 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

479 000 zł | 4 pokoje | 161,16 m2 | 2 piętro

  • cena: 479 000 zł
  • 2 972 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

438 000 zł | 4 pokoje | 121,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 438 000 zł
  • 3 598 za m2