Jędrychówko, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 630 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2019r., o godz.13:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: położonych: Jędrychówko, gm.Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW EL2O/00004985/6, KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6.

-nieruchomość gruntowa ( KWEL2O/00024646/4 ), dz. nr 464 ( według wpisu w kw dz.nr 275/4 ), o pow. 1,6049 ha, zabudowana dwoma budynkami inwentarskimi ( kurnikami ) do hodowli drobiu. Budynki o niskim stanie techniczno-użytkowym. Uzbrojenie: woda z wodociągu, energia elektryczna NN, szambo. Dojazd do nieruchomości powiatową droga asfaltową nr 1215N ( Morąg -Kudypy ). Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy oraz użyczenia.

Suma oszacowania KWEL2O/00024646/4 ( dz. nr 464 ) wynosi 840 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 630 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 000,00zł.

  • cena: 560 000 zł
  • 560 000 za m2
  • cena: 985 600 zł
  • 985 600 za m2