Jędrychówko, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 1 108 800 zł | 607,34 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-07-2019r., o godz.13:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: położonych: Jędrychówko, gm.Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW EL2O/00004985/6, KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6.

-zabudowa zagrodowa (KWEL2O/00004985/6), obejmująca: budynek mieszkalny o pow. użyt. 108,38 m2, budynek garażowy o pow.użyt. 35,13 m2, budynek magazynowo-składowy o pow.użyt. 258,46 m2, stodołę o pow. użyt. 129,30 m2, budynek inwentarski adoptowany na kurnik o pow. użyt. 607,34 m2, indycznik o pow. 1 830,97 m2 posadowione na dz. nr 28/1 o pow. 6,6971 ha. Pozostała część dz. nr 28/1 o pow. 5,2971 ha oraz dz. nr 28/2 o pow. 0,1487 ha ( przylegająca jako wąski pasek gruntu do rzeki Drela ) użytkowane jako grunty rolne oraz użytki zielone. Budynki w różnym stanie technicznym. Uzbrojenie: woda z wodociągu, energia elektryczna, gaz ze zbiorników naziemnych, szambo. Dojazd do nieruchomości gruntową drogą gminną oraz drogą wojewódzką nr 519 (Morąg-Stary Dzierzgoń). Dz.nr 28/1 i 28/2 sprzedawane łącznie. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy.

Suma oszacowania KW EL2O/00004985/6 ( dz. nr 28/1 oraz 28/2 ) wynosi 1 478 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 108 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147 840,00zł.

  • cena: 985 600 zł
  • 985 600 za m2
  • cena: 560 000 zł
  • 560 000 za m2