Sanok, Podkarpackie

Obiekt | 1 998 667 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Jana III Sobieskiego 21, 38-500 Sanok, dla którego Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00011961/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z: działki nr 163/3 o pow.1128 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym i odrębnej własności budynku komercyjnego, o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro i poddasze z antresolami), częściowo podpiwniczony (jedno pomieszczenie piwniczne - kotłownia), wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt został przebudowany i zmodernizowany w w latach 1998 - 2000, a w roku 2009 r. zostały przebudowane pomieszczenia części parteru na lokal gastronomiczny. Na parterze znajdują się lokale usługowe pod wynajem, aktualnie są tu trzy lokale z niezależnymi wejściami i każde pomieszczenie ma sanitariat (obecnie kawiarnia i 2 lokale usługowe). Na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe firmy dłużnika sanitariatami, zaś na poddaszu jest sala konferencyjna z antresolą, pomieszczenia biurowe z sanitariatami oraz inne pomieszczenia. W budynku są dwie klatki schodowe, strychu brak, dach ocieplany. Na parterze budynku po dniu 04.04.2012 r. w pomieszczeniach znajdujących się w centralnej części obiektu, a sąsiadujących z salą restauracyjną zostały przeprowadzone i zakończone prace adaptacyjne. Zakres prac: skuto tynki i podłoża na posadzce, wyburzono ścianki działowe, uzupełniono podłoża pod posadzki, oblicowano posadzki panelami, a częściowo płytkami. Na ścianach wewnętrznych uzupełniono ubytki, wykonano tynki, obniżono strop wraz z wykonaniem na rusztach aluminiowych suchych tynków pod oświetlenie, instalacje do głośników, szpachlowano ściany, malowano. Wykonano całkowitą wymianę instalacji elektrycznej, z nowym oświetleniem oraz instalacje słaboprądowe. Wymieniono parapet, skorygowano instalacje CO, zdemontowano instalację wodną i kanalizacyjną znajdującą się w łazience sąsiadującą ze ścianą restauracji. Wykuto otwór drzwiowy i wstawiono drzwi wewnętrzne łączące salę restauracyjną z wyremontowanym pomieszczeniem.

Suma oszacowania wynosi 299 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 199 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 1600 1462 1874 5961 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Sanok , Podkarpackie

119 096 zł | 2 pokoje | 49,72 m2 | 4 piętro

  • cena: 119 096 zł
  • 2 395 za m2