Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 389 250 zł | 162,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu


Alicja Sokołowska


Kancelaria Komornicza, ul.Murowa 59/1, Grudziądz, 86-300 Grudziądz


tel. (56) 46 263 46 / fax. (56) 46 263 46


Sygnatura: Km 1894/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1U/00041468/8


     Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, żew dniu 23 sierpnia 2019 r. 
o godz. 09:00 w sali nr 11
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu


 
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaworowej 13, (dzielnica Owczarki) stanowiącej działkę gruntu, nr działki 11/11, obr. 152 o pow. 0.1180 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Budynek jest parterowy z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, w bryle budynku garaż. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 162,91 m2, powierzchnia użytkowa garażu 32,60 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie centralne podłogowe.


 


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 519.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 389.250,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 51.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. 

                                                                                        Komornik Sądowy


                                                                                        Alicja SokołowskaImage things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

90 000 zł | 2 pokoje | 50,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 1 775 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

79 000 zł | Kawalerka | 23,20 m2 | Parter

  • cena: 79 000 zł
  • 3 405 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

1 556 667 zł | 2 642,04 m2

  • cena: 1 556 667 zł
  • 589 za m2