Psary, Dolnośląskie

Dom | 170 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Głogowie


Jakub Paweł Mikucki


Kancelaria Komornicza, Parafialna 3a, Głogów, 67-200 Głogów


tel. 076/8333307 / fax. 076/7425113


Sygnatura: Km 745/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Psary 68, 56-209 Jemielno, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00068628/3.


Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:30 do godz. 13:45 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Głogowie mieszczącym się pod adresem: Kutrzeby 2, Głogów, 67-200 Głogów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jakub Paweł MikuckiImage things

Lubań , Dolnośląskie

890 000 zł | 2 270,70 m2

  • cena: 890 000 zł
  • 392 za m2
Image things

Nowa Ruda , Dolnośląskie

65 800 zł | 2 pokoje | 48,95 m2 | Parter

  • cena: 65 800 zł
  • 1 344 za m2
Image things

Ząbkowice Śląskie , Dolnośląskie

58 500 zł | 4 pokoje | 137,00 m2

  • cena: 58 500 zł
  • 427 za m2