Rogów Sobócki, Dolnośląskie

Dom | 312 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu


Joanna Bułka


Kancelaria Komornicza, Borowska 272, Wrocław, 50-558 Wrocław


tel. 717732228 / fax.


Sygnatura: Km 5229/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Joanna Bułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-050 Wrocław, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,Rogów Sobócki, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00094217/9.


Suma oszacowania wynosi 416 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1575 1000 0090 3052 4616.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
04.07.2019 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Joanna BułkaImage things

Rokitki , Dolnośląskie

174 100 zł | 76,50 m2

  • cena: 174 100 zł
  • 2 276 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

121 333 zł | 2 pokoje | 107,28 m2 | 1 piętro

  • cena: 121 333 zł
  • 1 131 za m2
Image things

Bielawa , Dolnośląskie

35 250 zł | 2 pokoje | 26,88 m2 | 1 piętro

  • cena: 35 250 zł
  • 1 311 za m2