Kędzierzyn-Koźle , Koźle

Mieszkanie | 112 500 zł | 3 pokoje | 65,70 m2 | 4 piętro

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Łukasz Rogosz


Kancelaria Komornicza, Racławicka 7, Kędzierzyn Koźle, 47-200 Kędzierzyn Koźle


tel. (77) 472 20 25 / fax. (77) 482 71 24


Sygnatura: Km 2264/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Łukasz Rogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2019 o godz. 09:00 pod adresem: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ I CYWILNY, ul.Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 215, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: A, położonego przy Korfantego 19C/10, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, dla którego SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00064580/6.


Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 49 1020 3714 0000 4602 0009 1298.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ I CYWILNY, ul.Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz RogoszImage things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

43 500 zł | Kawalerka | 36,74 m2 | 3 piętro

  • cena: 43 500 zł
  • 1 184 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

1 275 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 275 000 zł
  • 1 275 000 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

67 000 zł | Kawalerka | 40,23 m2 | 2 piętro

  • cena: 67 000 zł
  • 1 665 za m2