Frączkowo, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 12 000 zł | 45,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WOJT GMINY BARCIANY
ul. Szkolna 3 11-410 Barclany
WÓJT GMINY BARCIANY
ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Frączkowo 16, położonym na działce Nr 18/3 obręb Frączkowo.
Opis: Lokal mieszkalny nr 1 w budynku Frączkowo 16 o powierzchni użytkowej 45,30 m2 wraz z udzialem 57/100 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz działki gruntu nr 18/3 obręb Frączkowo o powierzchni 1666 m, dla której w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie jest prowadzona księga wieczysta Nr OL1K/00013630/8.
Cena wywoławcza - w tym grunt Wadium
12 000,00 zł 5080,00 zł 2 400,00 zł
Nieruchomość nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań. Na teren ten gmina Barciany nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 11 lipca 2019 r. przelewem na konto BGZ BNP Paribas SA Oddział w Kętrzynie Nr 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu na konto. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się 15 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Barciany ul. Szkolna 3, pok. Nr 14
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygra przetarg od podpisania umowy. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Oplaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywea. Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Barciany, pok. nr 14, tel.753-10-03.
WOJT GMINY
Marta Kaminska

Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

224 123 zł | 61,90 m2

  • cena: 224 123 zł
  • 3 621 za m2
  • cena: 720 000 zł
  • 720 000 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

107 985 zł | 34,26 m2 | 1 piętro

  • cena: 107 985 zł
  • 3 152 za m2