Barciany, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 49 000 zł | 83,23 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WOJT GMINY BARCIANY
ul. Szkolna 3 WÓJT GMINY BARCIANY 11-410 Barclany
oglasza i nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż budynku bylej kotłowni o pow. 83,23 m2 wraz z gruntami dzialki 15/13 O pow. 692 m i lokalu użytkowego o pow. 59,86 m w budynku 8A z udz. 134/1000 w gruntach dz. 15/2 o pow. 1029 m.
Opis: Budynek byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 83,23 m2 położony na działce nr 15/13 o powierzchni 692 m2 obręb Podławki i część uzytkowa w budynku mieszkalnym Podławki 8 A o powierzchni użytkowej 59,86 m wraz z udziałem 134/1000 w częściach wspólnych i gruntach działki nr 15/2 o powierzchni 1029 m2 obręb Podławki, , dla których w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie są prowadzone księgi wieczyste: OL1K/00021873/2 i OL1K/00014967/6.
-
Cena wywolawcza Wadium
49 000,00 zł 9 800,00 zł
Nieruchomość nie jest obciążona i nie posiada żadnych zobowiązań. Na teren ten gmina Barciany nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 11 lipca 2019 r. przelewem na konto BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Kętrzynie Nr 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu na konto.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się 15 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminy Barciany ul. Szkolna 3, pok. Nr 14
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygra przetarg od podpisania umowy. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie gminy Barciany, pok. nr 14, tel.753-10-03
WÓJT GMINY
Valutisia
Mert Romika

Image things

Wielbark , Warmińsko-Mazurskie

36 193 zł | 63,00 m2

  • cena: 36 193 zł
  • 574 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

80 250 zł | 2 pokoje | 41,70 m2 | Parter

  • cena: 80 250 zł
  • 1 924 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

103 500 zł | 2 pokoje | 37,90 m2 | 9 piętro

  • cena: 103 500 zł
  • 2 731 za m2