Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

Obiekt | 325 000 zł | 4 349,12 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Górniczej,
który odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godz. 1300
w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222
I. Przedmiot przetargu:
Przetarg nr 230-100/2018 – sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Górniczej, w skład
której wchodzi:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 1488/24 powierzchni 0,6322 ha, zapisanej
w księdze wieczystej GL1J/00047685/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju,
2) prawo własności szlabanu lady SX wraz z wyposażeniem,
3) prawo własności parkingu o powierzchni 4349,12 m2
.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług
w wysokości 23%.
Działka o kształcie regularnego wielokąta, w większości zajęta pod parking o nawierzchni asfaltowej, częściowo
utwardzona kruszywem budowlanym, nieogrodzona. We wschodniej części działki zadrzewiona skarpa o dużym
nachyleniu na ok 15% powierzchni działki.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Górniczej. Dostęp do drogi
publicznej ul. Górniczej jest zapewniony poprzez pozostające w użytkowaniu wieczystym Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. działki gruntu numer 3868/31 i 1497/24 zapisane w księdze wieczystej GL1J/00015569/4
i obciążone służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu między innymi do nieruchomości
stanowiącej przedmiot niniejszego wniosku. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości nabywca będzie zobowiązany oświadczyć, iż wie o powyższych okolicznościach i stan ten
akceptuje i nie będzie dochodzić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec SRK S.A.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 28.06.2007 r. obszar,
na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest jako: 1PW – tereny zakładów górniczych.
Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do 15.07.2019r. w dni robocze od poniedziałku
do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: (32) 479-47-45, (32) 479-47-55, (32) 479-47-56.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 707-51-46, 660-664-257, (32) 35-13-300
wew. 405, 260
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 15.07.2019r. przelewem na konto Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583,

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

896 175 zł | 1,00 m2

  • cena: 896 175 zł
  • 896 175 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

97 500 zł | 3 pokoje | 52,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 97 500 zł
  • 1 854 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

42 000 zł | 2 pokoje | 33,31 m2 | 2 piętro

  • cena: 42 000 zł
  • 1 261 za m2