Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Obiekt | 270 000 zł | 2 041,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości
położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Górniczej,
który odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godz. 12
00
w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222
I. Przedmiot przetargu:
Przetarg nr 230-101/2018 – sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Górniczej, o łącznej
powierzchni 0,5530, w skład której wchodzi:
1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 3862/31, o powierzchni 0,0988 ha, zapisanej
w księdze wieczystej GL1J/00047685/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju,
2) prawo własności parkingu o powierzchni 258 m2
, numer inwentarzowy 200/20000226, zlokalizowanego
w obrębie działki gruntu numer 3862/31,
3) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 3863/31, o powierzchni 0,1274 ha, zapisanej
w księdze wieczystej GL1J/00047685/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju,
4) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 3864/31, o powierzchni 0,1227 ha, zapisanej
w księdze wieczystej GL1J/00047685/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju,
5) prawo własności parkingu o powierzchni 1227m2
, numer inwentarzowy 200/20000239, zlokalizowanego
w obrębie działki gruntu numer 3864/31,
6) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 3865/31, o powierzchni 0,2041 ha, zapisanej
w księdze wieczystej GL1J/00047685/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju,
7) prawo własności parkingu o powierzchni 2041m2
(dworzec autobusowy KWK „Jas-Mos”), numer
inwentarzowy 200/20000226, zlokalizowanego w obrębie działki gruntu numer 3865/31.
Sprzedaż prawa majątkowego wskazanego w pozycji 3 podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów
i usług w wysokości 23%, natomiast sprzedaż praw majątkowych wskazanych w pozycjach 1-2 i 4-6 podlega
zwolnieniu na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Górniczej. Bezpośrednie
otoczenie stanowi zabudowa przemysłowa zakładu górniczego, budynki biurowe, warsztatowe i bocznica
kolejowa. W dalszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pojedyncze obiekty handlowe
i usługowe, kompleksy garażowe i obiekty użyteczności publicznej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do grogi publicznej ulicy Górniczej. Centrum administracyjne miasta w odległości 2 km, węzeł autostrady
A1 w odległości 4 km.
Działki tworzą kompleks w kształcie regularnego wielokąta, częściowo zajęte pod parking o nawierzchni
asfaltowej, a częściowo utwardzone kruszywem budowlanym. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia
28 czerwca 2007 r przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem:
1PW- tereny zakładów górniczych.
Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do 15.07.2019 r. w dni robocze od poniedziałku
do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: (32) 479-47-45, (32) 479-47-55, (32) 479-47-56.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:(32) 707-51-46, 660-664-257 (32) 35-13-300
wew. 405, 260.
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 15.07.2019 r. przelewem na konto Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583,
Cena wywoławcza (netto): 270.000,00 zł
Wysokość wadium: 27.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2.000,00 zł

Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

58 000 zł | 2 pokoje | 35,93 m2 | Parter

  • cena: 58 000 zł
  • 1 614 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

101 000 zł | 3 pokoje | 56,48 m2 | 4 piętro

  • cena: 101 000 zł
  • 1 788 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

62 250 zł | Kawalerka | 36,87 m2 | 9 piętro

  • cena: 62 250 zł
  • 1 688 za m2