Mochała, Śląskie

Mieszkanie | 48 000 zł | Kawalerka | 39,00 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 48 000 zł
 • Miasto: Mochała
 • Powierzchnia: 39,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 231 zł
 • Ulica: Fabryczna 18
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 800 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34688X81239299
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-31 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY HERBY 42-284 Herby, woj. śląskie
Ogłoszenie nr GN. 6840.2.2019 Wójta Gminy Herby z dnia 11.06.2019r. o przetargu
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) w Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Lokal mieszkalny położony w Mochali przy ul. Fabrycznej 18/12 (II piętro) o pow. użytkowej 39,00
Właścicielem budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gruntu
jest Gmina Herby oraz osoby fizyczne. Budynek mieszkalny konstrukcji murowanej, 12 - rodzinny, o
3-ch kondygnacjach, dach stropodach. W 2018r. budynek został ocieplony oraz zostały wymienione obróbki blacharskie, rynny spustowe oraz drzwi
wejściowe. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod istniejące zespoły zabudowy wielorodzinnej i oznaczona jest na planie symbolem
MW
Przetarg odbędzie się dnia 08.08.2019r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie 10° Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości podanej powyżej w kasie urzędu lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 31.07.2019r. do godz. 12" ( w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem oraz w przypadku osób fizycznych dowodów tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegającym wpisom do rejestrów -aktualnego wypisu z rejestrów, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Wadium (w przypadku przelewu) powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem , aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu
31.07.2019 do godz. 12°
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu. Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia.
Oględzin niniejszego lokalu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Magdaleną Jeziorską tel. 343574100 wew. 19
Herby, dnia 11.06.2019r.
WOJT Alive
mgr imona Burek

Image things

Częstochowa , Podjasnogórska

82 725 zł | Kawalerka | 37,37 m2 | 1 piętro

 • cena: 82 725 zł
 • 2 214 za m2
Image things

Chorzów , Śląskie

2 037 107 zł | 3 749,00 m2

 • cena: 2 037 107 zł
 • 543 za m2
Image things

Częstochowa , Śląskie

92 243 zł | 3 pokoje | 51,59 m2 | 1 piętro

 • cena: 92 243 zł
 • 1 788 za m2